2. 7. 2020

Stanovy ČEZ, a. s., účinné od 1. ledna 2021

Schváleno valnou hromadou konanou dne 29. 6. 2020