7. 7. 2022

Zpráva o odměňování za účetní období 2021

Zpráva o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období 2021 byla valnou hromadou společnosti zahájenou dne 28. 6. 2022 přijata dne 29. června 2022.