27. 6. 2019

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ 2018

Zpráva přináší informace ze 179 společností konsolidačního celku Skupiny ČEZ v České republice i zahraničí. Seznamte se s tím, čeho jsme v oblasti udržitelnosti dosáhli.

Udržitelný rozvoj se stává klíčovým tématem nejen v Evropě, ale rovněž v české společnosti. Zabývají se jím akcionáři, finanční investoři, obchodní partneři i celá veřejnost. A s tím roste i význam zprávy, která se vám dostává do rukou už potřetí. Rozsahem zpracování je v českém prostředí unikátní.

Strategie udržitelného rozvoje „Energie pro budoucnost“ se vztahuje na celou Skupinu ČEZ. Věnujeme se v ní pěti strategickým prioritám, které obsahují programy našeho odpovědného podnikání. Patří mezi ně snižování dopadu na životní prostředí, odpovědné chování vůči zaměstnancům a zákazníkům a přinášení inovativních a úsporných řešení v oblasti elektroenergetiky.

Jistě jste si všimli působení Skupiny ČEZ v oblasti společensky odpovědných aktivit, které oceňují nejen příjemci pomoci, ale i odborníci. Skupina ČEZ se dlouhodobě a strategicky věnuje také ochraně biodiverzity, tématu obnovitelných zdrojů a rozvoji čistých technologií v oblastech výroby elektrické energie a dopravy. Pro zajímavost uvádíme příklady z různých oblastí našeho odpovědného podnikání:

 • V roce 2018 bylo dosaženo 45,7% snížení emisí CO2 při výrobě elektřiny oproti roku 2001.
 • V následujících letech očekáváme odstavení neekologizovaných bloků našeho uhelného portfolia, u některých lokálních teplárenských provozů přecházíme z uhlí na plyn.
 • Od roku 2011 jsme vysadili přes 7 milionů stromů. Naším přáním je v následujících deseti letech vysadit 10 milionů stromů.
 • U nových vedení vysokého napětí dává společnost ČEZ Distribuce přednost podpěrným bodům, které nedovolují dosednout ptákům do blízkosti vodičů nebezpečných z pohledu možného zemního, resp. fázového spojení.
 • Mobilní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem má již 400 tisíc lidí. Podpořili 1 060 dobročinných projektů za celkem 78 mil. Kč.
 • Naši zaměstnanci s Nadací ČEZ za 12 let do sbírky Plníme přání, myslíme na druhé věnovali přes 20 mil. Kč.
 • Jsme nejžádanějším zaměstnavatelem mezi studenty pro rok 2018.
 • V roce 2018 bylo Nadací ČEZ podpořeno 1025 projektů v celkové hodnotě 176 mil. Kč.
 • Na webu bezstavy.cz si zákazníci jednoduše ověří aktuální stav distribuce elektřiny na konkrétní adrese.
 • Projekty EPC (Energy Performance Contracting) od ČEZ ESCO ušetřily obcím, městům a státu za energie 215 mil. Kč.
 • Ke konci roku 2018 jsme provozovali již 137 veřejných dobíjecích stanic, z toho 79 rychlodobíjecích.