Vydané dluhopisy

Vydané nesplacené dluhopisy (31.12.2018)

Rok vydání Měna Objem v mil.  Splatnost Kupón Registrace  Konečné
podmínky
2008 1 JPY 12 000 2038 3,005 % Luxembourg zde
2009 1 JPY 8 000 2039 2,845 % Luxembourg zde
2009 1,2 EUR 750 2021 5,00 % Luxembourg 600 m, 90 m, 60 m
2009 1 EUR 50 2019 6M EURIBOR + 1,25 % Luxembourg zde
2010 1 EUR 750 2025 4,875 % Luxembourg zde
2010 1 EUR 750 2020 4,50 % Luxembourg 500 m, 250 m
2010 3 EUR 40 2030 4,50 % - -
2011 3 EUR 40 2023 4,75 % - -
2011 1 JPY 11 500 2023 2,16 % Luxembourg zde
2011 1 CZK 1 250 2023 4,60 % Luxembourg zde
2011 1,4 EUR 100 2021 2,15% x index ratio CPI Luxembourg zde
2011 1 EUR 50 2021 4,102% Luxembourg zde
2012 3 EUR 40 2032 4,70% - -
2012 5,6 USD 288,6 2022 4,25% Luxembourg zde
2012 5 USD 300 2042 5,625% Luxembourg zde
2012 1 EUR 50 2042 4,375% Luxembourg zde
2012 1 EUR 50 2047 4,50 % Luxembourg zde
2012 1 EUR 80 2047 4,383% Luxembourg 60 m, 20 m
2012 3 EUR 61 2047 4,27 % - -
2013 3 EUR 30 2038 3,55% - -
2013 1,7 EUR 725 2028 3,00% Luxembourg zde
2018 1 EUR 500 2022 0,875% Luxembourg zde

Poznámky:
1 Vydáno v rámci EMTN programu.
2 Původní objem emise 600 mil. EUR byl k 1.2.2010 navýšen na 660mil. EUR a k 5.2.2010 na 750mil. EUR.
3 Namensschuldverschreibung
(NSV) - registrovaný cenný papír dle německého práva
4 Kupón dluhopisu je navázán na inflaci.
5 Emise byla realizována v rámci private placement nabídky dluhopisů učiněné kvalifikovaným institucionálním investorům (qualified institutional buyers) podle Pravidla 144A Zákona o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933, v platném znění („Zákon o cenných papírech"), a mimo území Spojených států amerických určitým neamerickým subjektům podle Pravidla S (Regulation S) Zákona o cenných papírech.

6 V listopadu 2015 byl realizován zpětný odkup emise, původní objem emise činil 700 mil. USD.
7 Původní objem emise 500 mil. EUR byl v září 2017 k navýšen na 725mil. EUR.

Časový profil splatnosti emitovaných dluhopisů (31.12.2018)

 

Splacené dluhopisy (31.12.2018)

Rok vydání Měna Objem v mil. Splatnost Registrace
1993 CZK 2 100 1996 Praha
1994 CZK 4 000 1999 Praha
1994 USD 150 1999 Luxembourg
1996 CZK 3 000 1999 Praha
1995 CZK 4 000 2000 Praha
1996 CZK 3 000 2003 Praha
1999 CZK 3 000 2004 Praha
1999 EUR  200  2006 Luxembourg
1997 USD 200 2007 USA
2003 CZK 3 000 2008 Praha
1999 CZK 4 500 2009 Praha
2007 CZK 7 000 2010 Praha
2009 CZK 1 400 2011 Luxembourg
2009 CZK 1 600 2011 Luxembourg
2004 EUR 400 2011 Luxembourg
2009 EUR 110 2011 Luxembourg
2009 EUR 100 2011 Luxembourg
2007 EUR 500 2012 Luxembourg
2009 USD 100 2012 Luxembourg
2009 CZK 3 000 2012 Luxembourg
2006 EUR 500 2013 Luxembourg
1999 CZK 2500 2014 Praha
2013 EUR 10 2014 -
2012 EUR 150 2014 Luxembourg
2008 EUR 600 2014 Luxembourg
2009 EUR 600 2015 Luxembourg
2008 EUR 6 20381 Luxembourg
2011 EUR 500 2016 Luxembourg
2014 EUR 470,2 2017 Frankfurt
2014 EUR 45 2017 Luxembourg
2016 EUR 200 2018 Luxembourg

1 Dluhopis odkoupen v plné výši v prosinci 2015.