22. 8. 2001

Informace k průběhu energetického spouštění 12

Před zvýšením výkonu reaktoru byly úspěšně provedeny zkoušky regulátoru turbíny po provedených úpravách bez provozu turbíny.

Před zvýšením výkonu reaktoru byly úspěšně provedeny zkoušky regulátoru turbíny po provedených úpravách bez provozu turbíny.

Následně byl výkon reaktoru zvýšen na cca 2,5 % nominálního a zprovozněny dvě turbonapájecí čerpadla parou z hlavního parního kolektoru. V současné době probíhá zvyšování výkonu reaktoru na cca 38 %, kdy dojde k najetí turbíny. Turbína je nyní provozována na natáčecím zařízení a je připravena k najetí na prohřívací otáčky a následně na fázovací otáčky.

Po přifázování turbogenerátoru k síti bude výkon reaktoru zvýšen na úroveň 55 % . Během zvyšování výkonu turbíny budou probíhat zkoušky regulátoru turbíny po provedených úpravách s provozem turbíny a poté budou pokračovat testy v rámci podetapy energetického spouštění na výkonové úrovni do 55 %.

Ostatní systémy prvního bloku pracují v normálním provozním režimu.

Informace o parametrech na 1. bloku dnes 22.8.2001 v 06.00 hodin:
blok pracuje v režimu 1
výkon reaktoru je 17% nominální hodnoty
výkon turbogenerátoru - 0 MW (turbogenerátor odstaven)

Ing. Milan Nebesář
tiskový mluvčí JE Temelín