23. 8. 2001

Informace k průběhu energetického spouštění 13

V průběhu včerejšího dne byl výkon reaktoru zvýšen na cca 38 % , turbína byla postupně najeta na prohřívací a fázovací otáčky a ve 13:23 hodin byla přifázována k rozvodné síti.

V průběhu včerejšího dne byl výkon reaktoru zvýšen na cca 38 % , turbína byla postupně najeta na prohřívací a fázovací otáčky a ve 13:23 hodin byla přifázována k rozvodné síti.

Následně po přifázování byl výkon reaktoru zvýšen až na 52 % . Nepřetržitě jsou kontrolovány parametry turbíny a jsou snímány i její další diagnostické charakteristiky pro další jemné dovyvážení stroje při následujícím plánovaném odstavení.
Během náběhu bloku byla uvedena do provozu nízkotlaká regenerace, separace a přihřívače páry.

V rámci pokračování spouštění probíhají další plánované zkoušky, např. zkouška regulace výkonu turbíny, regulace turbíny v závislosti na tlaku v hlavním parním kolektoru a přepínání volby řízení reaktoru a turbíny, které mají za účel potvrdit správnost doladění regulace.

V současné době se připravuje dynamická zkouška odezvy regulace turbíny na žádané skokové změny hodnoty výkonu turbíny v rozmezí 50 MW. V průběhu dynamických zkoušek lze očekávat, že mohou způsobit výraznější regulační zásahy vedoucí až k odpojení turbíny či reaktoru.

Ostatní systémy prvního reaktorového bloku pracují v normálním provozním režimu.

Informace o parametrech na 1. bloku dnes 23.8.2001 v 06.00 hodin:
blok pracuje v režimu 1
výkon reaktoru je 52% nominální hodnoty
výkon turbogenerátoru - 420 MW

Ing. Milan Nebesář
tiskový mluvčí JE Temelín