9. 10. 2000

Kroky ke spuštění reaktoru - informace ETE

Povolení ke spuštění - vydá Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Směnový inženýr oznámí získání povolení vedoucímu reaktorovému bloku (provede se zápis do provozního deníku), Vedoucí reaktorového bloku zahájí kontrolu připravenosti bloku ke spuštění a přechodu do režimu 2 (kontrola jednotlivých zařízení, technologických celků a parametrů bloku) ...

povolení ke spuštění - vydá Státní úřad pro jadernou bezpečnost
směnový inženýr oznámí získání povolení vedoucímu reaktorovému bloku (provede se zápis do provozního deníku)
vedoucí reaktorového bloku zahájí kontrolu připravenosti bloku ke spuštění a přechodu do režimu 2 (kontrola jednotlivých zařízení, technologických celků a parametrů bloku)
parametry bloku pro spuštění jsou: teplota vody v primárním okruhu 278,6°C ?2°C, tlak 15,6 MPa a koncentrace kyseliny borité 13,4 g / kg)
vedoucí reaktorového bloku vydá pokyn k vytažení první skupiny řídicích tyčí (klastrů), v průběhu vytahování jednotlivých skupin řídících tyčí přejde blok dle provozních předpisů do režimu 2
řídící tyče (klastry) jsou vyrobeny ze slitiny indium, kadmium, stříbro a tablet z karbidu bóru, které pohlcují neutrony. Při tlumení reakce se řídicí tyče spouštějí do aktivní zóny, při opačném procesu - rozbíhání reakce - se řídicí tyče ze zóny vytahují ven
v JE Temelín máme 10 skupin řídících tyčí - celkem jde o 61 řídících tyčí
řídících tyče budou postupně vytaženy do předepsané polohy
poté bude následovat postupné snižování koncentrace kyseliny borité ve vodě primárního okruhu (ředění čistým kondenzátem - demineralizovaná voda) z odstavné koncentrace (při níž se nemůže rozběhnout štěpná reakce) do koncentrace nižší než 7g / kg
nejdříve proběhne tzv. velká bórová regulace s průtokem 20 m3/hodinu (kontrolní vzorky budou odebírány každých 30 minut)
poté dojde k vyrovnání koncentrace kyseliny borité v primárním okruhu
následně proběhne tzv. malá bórová regulace s průtokem 8 m3/hodinu (zde se kontrolní vzorky budou odebírat každých 15 minut)
k vlastnímu nastartování reakce v reaktoru bude sloužit právě postupné snižování koncentrace kyseliny borité v primárním okruhu až k dosažení rovnovážných podmínek pro udržení řízené štěpné řetězové reakce
bude dosaženo tzv. minimálního stabilizovaného kontrolovaného stavu (MSKS) kdy výkon reaktoru je téměř nulový, ale štěpná reakce již běží (výkon reaktoru je 10-3 % nominální hodnoty)
celý proces od zahájení spouštění (vytahování první skupiny řídících tyčí) po dosažení MSKS bude trvat několik desítek hodin
po dosažení MSKS bude provedena celá řada dalších testů než bude možné postupně zvyšovat výkon reaktoru
dosažením hodnoty více jak 2% výkonu rektoru bude zahájeno energetické spouštění a blok přejde do režimu 1

Informace tiskového oddělení JE Temelín, 9.10.2000