9. 10. 2000

Temelín dostal povolení ke spuštění reaktoru

"Dnes ve 14.18 hodin převzal ředitel JE Temelín ing. František Hezoučký od předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ing. Dany Drábové a náměstka pro jadernou bezpečnost ing. Karla Böhma povolení ke spuštění reaktoru prvního bloku," uvedl tiskový mluvčí elektrárny ing. Milan Nebesář.

„Dnes ve 14.18 hodin převzal ředitel JE Temelín ing. František Hezoučký od předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ing. Dany Drábové a náměstka pro jadernou bezpečnost ing. Karla Böhma povolení ke spuštění reaktoru prvního bloku," uvedl tiskový mluvčí elektrárny ing. Milan Nebesář.

„Na základě splnění aktuálních podmínek rozhodnutí SÚJB k povolení provedení etapy aktivního vyzkoušení - fyzikálního spouštění 1.bloku JE Temelín a výsledků vlastní kontrolní činnosti předává SÚJB rozhodnutí, kterými schvaluje vybrané programy testů fyzikálního spouštění, a souhlasí s pokračováním prací v rámci fyzikálního spouštění a s převedením prvního bloku JE Temelín do režimu 2," uvádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve svém povolení zapsaném v deníku operativního styku na JE Temelín.

Po získání povolení byla zahájena poslední kontrola připravenosti bloku ke spuštění a přechodu do režimu 2, která zahrnovala kontrolu jednotlivých zařízení, technologických celků a parametrů bloku. „Tato kontrola prováděná operativním personálem elektrárny bude dokončena v průběhu šesti až osmi hodin. Poté bude vydán pokyn k vytažení první skupiny řídicích tyčí (klastrů), což faktický začátek procesu spuštění reaktoru. V průběhu vytahování jednotlivých skupin řídících tyčí přejde blok dle provozních předpisů do režimu 2," doplnil Milan Nebesář.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČEZ, a.s., 9.10.2000

Ing. Milan Nebesář
tiskový mluvčí JE Temelín