8. 3. 2001

Třetí podetapa energetického spouštění je ukončena

Dnes byla ukončena již třetí podetapa energetického spouštění prvního bloku JE Temelín, která byla limitována výkonem reaktoru do 30%. Reaktor byl plánovaně odstaven a blok byl ve 12.33 hodin převeden do režimu 3.

Dnes byla ukončena již třetí podetapa energetického spouštění prvního bloku JE Temelín, která byla limitována výkonem reaktoru do 30%. Reaktor byl plánovaně odstaven a blok byl ve 12.33 hodin převeden do režimu 3. Během asi týdenní přestávky provedou pracovníci ŠKODA ENERGO i úpravy tří regulačních ventilů na přívodech páry k turbosoustrojí. Úpravy budou provedeny podle technického řešení, které se osvědčilo u jednoho z ventilů při diagnostickém měření provedeném v závěru února.

Nyní pracovníci elektrárny dokončují a předávají Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost protokoly a dokumentaci s vyhodnocením ukončené podetapy. Po nezbytném souhlasu SÚJB čeká pracovníky elektrárny další část energetického spouštění, kdy proběhnou zkoušky zařízení primárního a sekundárního okruhu při výkonu reaktoru do 55%.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČEZ, a.s., 8.3.2001

Ing. Milan Nebesář
tiskový mluvčí JE Temelín