Kostelem sv. Anny se opět rozezněly zvony

Morašice u Znojma, 1. srpna – Slavnostní dokončení oprav kostela sv. Anny v Morašicích provázela děkovná mše svatá i společenské setkání v prostorách místního kulturního domu. Oprava stála téměř tři miliony korun, Nadace ČEZ přispěla částkou 200 000 Kč.

Tradiční svatoanenská pouť, která se konala tento víkend v Morašicích, proběhla v duchu slavnostního představení nově zrekonstruovaného kostela sv. Anny. V sobotu, 30. července, se přímo v prostorách kostela uskutečnila výstava dokumentárních fotografií z  generální opravy svatostánku. Rekonstrukci financoval Státní zemědělský intervenční fond, město a Nadace ČEZ. „Projekt by byl stěží dokončen bez přispění sponzorů. Za finanční pomoc proto děkujeme i Nadaci ČEZ. Všichni nám byli v průběhu oprav kostela velkou oporou,“ říká Jiřina Hermanová, starostka města Morašice.

Návštěvníci si mohli prohlédnout nově opravený krov i zvony a dozvědět se něco o historii kostela. Sobotní odpoledne se za zdárnou opravu sloužila děkovná bohoslužba. „Hlavním cílem projektu je přispět k regeneraci kulturního dědictví a k dalšímu využití pro církevní a společenské aktivity. Zvýšením atraktivity svatostánku chceme vzbudit v obyvatelích zájem o naše církevní tradice a zároveň pro návštěvníky obce vytvořit turisticky poutavé místo,“ dodává Jiřina Hermanová. Kostel, který je postaven v barokním slohu, slouží k liturgickým účelům i společenským obřadům, konají se zde křty, svatby a pohřby. Historicky byl vždy centrem společenského dění v obci.

Přivítali jsme společný projekt obce a farnosti i jejich dohodu na spolufinancování. Těší nás, že jsme k opravě tohoto krásného kostela mohli přispět,“ hodnotí projekt zástupce Nadace ČEZ Jana Štefánková.

Informace o kostele zasvěcené sv. Anně v Morašicích u Znojma

Jedinou, o to však významnější kulturní památkou obce Morašice je zdejší kostel zasvěcený sv. Anně. Stavba kostela je datována k roku 1550. Kostel v barokním stylu je stavěn jako jednolodní stavba s trojboce ukončeným kněžištěm. Toto kněžiště je pokládáno za jedno z nejstarších v okolí vůbec. Do kostela se vstupuje sedlovým portálem s kamenným ostěním, členěným pruhy a hlubokými výžlabky. Loď má rovný strop a v západní části dřevěnou hudební kruchtu. V parapetu kruchty jsou vsazeny deskové obrazy čtyř evangelistů datované do roku 1696. Ze zařízení upoutá závěsný obraz Krista na Olivové hoře (pochází zřejmě ze zámku v Budíškovicích okr. Jindřichův Hradec) z doby kolem roku 1700 popřípadě 1703. Podle nápisu byl věnován Kateřině de Catelmo rozené Lindenburgové.

Obec Morašicese nachází asi 20 km severovýchodně od Znojma., v mělké kotlině Českomoravské vrchoviny. Kromě kostela se na prostorné návsi se nachází všechny důležité budovy – budova obecního úřadu a kulturní dům. V obci je 130 domků, v nich žije 240 obyvatel.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastřešit svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje prostřednictvím grantových řízení různé veřejně prospěšné aktivity zaměřené na děti a mládež, sociální oblast, kulturu, sport, vzdělávání, infrastrukturu a ekologii. Díky objemu rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Programy Nadace ČEZ

  • Oranžové hřiště
  • Oranžová učebna
  • Oranžové schody
  • Oranžové kolo
  • Podpora regionů

 

 

 

 

Nadace ČEZ, Skupina ČEZ
Jana Štefánková 
Tel: 561 104 631, 724 804 786      
E-mail: jana.stefankova {zavináč} cez {tečka} cz

Morašice u Znojma        
Jiřina Hermanová
Tel: 515 339 154, 777 054 795
E-mail: obecmorasice {zavináč} tiscali {tečka} cz  

Jana Štefánková, oddělení komunikace, ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany

Zveřejněno
1
Srpen 2011