15. 7. 2021

ČEZ ESCO se stará o 2222 distribučních zařízení, „jubilejní“ domov pro seniory bude 2 roky platit jen 22 procent

Společnost ČEZ Energetické služby (ČEZ ES) ze skupiny ČEZ ESCO uzavřela 2222. smlouvu na provozování distribučních zařízení, konkrétně na provoz trafostanice ostravského Domova Čujkovova, který se ve dvou objektech stará o 300 seniorů. Originální pořadové číslo smlouvy oslavili energetici netradičním dárkem: domovu pro seniory budou letos a příští rok účtovat ze smluvní částky jen 22 procent.

Domov Čujkovova, který je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava, však ve výsledku ušetří mnohem více, tak jako všichni zákazníci, kteří provoz o své distribuční zařízení svěří specializované firmě. „Zajišťujeme revize, které vyžaduje legislativa, pravidelnou kontrolu, údržbu i odstraňování menších poruch. Na tyto činnosti by jinak domov nebo jiný zákazník musel mít specializovaného zaměstnance nebo si na každou z nich najímat odborné firmy,“ vysvětluje vedoucí oddělení provozování distribučních zařízení společnosti ČEZ ES Robert Poljak, v čem spočívá hlavní přínos.

Potvrzuje to i ředitelka zařízení Magda Mertová: „My jsme tady proto, abychom se dobře postarali o seniory, to umíme a na to máme odborníky. Ale kdybychom si měli sami provozovat trafostanici, museli bychom zaměstnat člověka s příslušnou kvalifikací, a to by pro nás byla hodně drahá pracovní síla. Rádi jsme proto provoz trafostanice předali na bedra specialistů, je to pro nás výrazná úspora nákladů a zároveň můžeme být klidní, že je o tuto technicky složitou a zároveň pro provoz zařízení důležitou technologii dobře postaráno,“ říká ředitelka Domova Čujkovova Magda Mertová. A dodává, že má teď klidnější spaní. „Díky smlouvě o provozování nám ČEZ Energetické služby garantují, že nám v případě jakýchkoliv problémů s trafostanicí pomohou doslova kdykoliv, sedm dní v týdnu a 24 hodin denně. A v nouzových případech zajistí i náhradní zdroje, což je pro nás důležité, protože dodávky energie jsou pro provoz domova zásadní,“ dodala ředitelka.

Svěřování trafostanic do péče odborných firem je v poslední době trendem, například právě u domovů pro seniory či hendikepované nebo u firem, které nemají vlastní energetické hospodářství. „Majitelům se vynaložené náklady na tuto službu vyplatí například díky úsporám plynoucím z minimalizace výpadků dodávek elektřiny,“ říká generální ředitel společnosti ČEZ Energetické služby Rostislav Díža. „Dochází k tomu s ohledem na kvalitnější údržbu a optimalizaci chodu elektrického zařízení pro individuální potřeby zákazníka.“

Standardní rozsah nabízené služby v sobě zahrnuje provádění pravidelné údržby a revizí podle platné legislativy, držení nepřetržité pohotovosti 24 hodin sedm dní v týdnu pro případy neočekávaných poruch a havárií, provádění oprav a rekonstrukcí na elektrickém zařízení, zajištění provozní manipulace, realizaci plánované i operativní výměny transformátorů v režimu nepřetržité pohotovosti a zajištění plánovaného nebo operativního nasazení zdroje náhradního napájení.

Společnost ČEZ Energetické služby staví a provozuje energetická zařízení pro služby a obce. Kromě provozování elektrických zařízení (trafostanice, rozvodny, vedení VVN, VN a NN) se zabývá také výstavbou a rekonstrukcí zařízení pro tepelnou energetiku, elektroenergetiku, veřejné osvětlení a související technickou infrastrukturu. Provozuje energetická hospodářství, lokální distribuční soustavy, centrální zásobování teplem a systémy veřejného osvětlení. Snižuje energetickou náročnost tím, že instaluje chytrá řešení. V neposlední řadě zajišťuje výrobu a dodávku tepla, plynů, pitné vody, odpadní vody, stlačeného vzduchu a distribuci elektřiny a nabízí také služby vlastní vodohospodářské laboratoře. Více na webu ČEZ Energetické služby.