5. 5. 2022

Unikátní výstava Energie a civilizace dorazila do Hradce Králové

Hradec Králové, 5. května 2022 - Udržitelná budoucnost – aktuální téma, na které navazuje již druhá unikátní výstava z produkce společnosti Medialogue s názvem ENERGIE A CIVILIZACE, bude k vidění od zítřka v Hradci Králové. V současné chvíli na náměstí 28. října probíhá instalace výstavy a zítra bude slavnostní vernisáž. Hlavním partnerem putovní výstavy Energie a civilizace je skupina ČEZ.

Expozice řeší prostřednictvím čtyřiceti témat způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na naši i budoucí generace. V noci solárně nasvícené panely s fotografiemi a texty nabízejí úvahy a propojení s událostmi napříč časem a jejich dopadem do budoucna. Výstava bude zahájena na náměstí 28. října v Hradci Králové 6. května. K vidění bude do 29. května 2022 zdarma. 

Výstava „Energie a civilizace“, která volně navazuje na expozici „Voda a civilizace“, nechává každého diváka zamyslet se nad tím, jak energii využíváme a jak mohou naše chování a postoje ovlivnit naši svobodu, budoucnost i prosperitu. Podle spoluautora a kurátora výstavy Miroslava Bárty lidstvo dosáhlo díky objevování stále nových zdrojů energie dnešní technologické úrovně, která je klíčová i pro zajištění národní bezpečnosti. „Dnes můžeme vidět s veškerou naléhavostí, že otázka zajištění energie a zdrojů byla, je a vždy bude jedním ze základních a výsostně strategických aspektů fungování jakékoli lidské společnosti nebo civilizace. Maximálně možná soběstačnost a dostatek zdrojů jsou limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i svobody každé společnosti. Dnes je tato otázka ještě zásadnější, a to tím spíš, že se kontrola zdrojů stává strategickou otázkou a může významně narušit geopolitický poměr sil. Otázka zajištění objektivně levných zdrojů energie je pro naši budoucnost naprosto zásadní a tato výstava na to jasně poukázala již při svém vzniku v roce 2020,“ říká prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., archeolog a egyptolog. 

Záštitu výstavě poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. „Ve čtvrtek 24. února jsme se probudili do noční můry. Rusko vyhlásilo válku demokratickému světu. Aby se tato noční můra neopakovala, musíme minimalizovat naši energetickou závislost na Rusku a kompletně změnit naše přemýšlení o energetice. Výstava Energie a civilizace nám může ukázat cestu,“ říká Ing. Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu ČR.

Hradec Králové je jedním z nejstarších měst v Čechách. Je obklopeno rozsáhlými lesy a rybníky a zdobí ho také četné sady a parky. Místní lesy plní především rekreační funkci. Nabízí například až 300 kilometrů opravených cest, které využívají jak pěší, tak cyklisté. „Energie má celou řadu podob a forem, je nejen vším, co vidíme, slyšíme, cítíme, ale i tím, co lidské smysly nezachytí, a dost možná ani nikdy nevysvětlí či nepochopí. Energie je podstatou celého vesmíru. My si ale energii v užším slova smyslu spojujeme především s principem přeměny jejího zdroje na teplo, světlo nebo pohyb, tedy základní atributy komfortu dnešního života. Pokud si ho naše civilizace chce zachovat, je potřeba si těchto zdrojů vážit a hledat nové, efektivnější a šetrnější technologie využití energie, která je všude kolem nás,“ říká prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města Hradec Králové. 

Mezi zajímavosti expozice patří například objev přírodního „jaderného reaktoru“ starého 2 miliardy let v lokalitě Oklo v Africe. 

Výstava ukáže typy energií na přehledných schématech a fotografiích od využití ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra. Divák si prohlédne panely věnované geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci i městům budoucnosti. Expozice se dotýká i tak aktuálních témat, jako jsou jaderná energetika, role fosilních paliv, datová centra a jejich dopady na životní prostředí i důsledky těžby, jako je devastace přírody a významných ekosystémů. Upozorňuje na nově nastupující zdroje „zelené“ energie, nebo fenomén, kterým je skutečnost, že naše civilizace je vůbec první, která nedokáže většinu z toho, co vyrobí, recyklovat nebo znovu použít ve výrobním procesu, na což naléhavě upozorňuje Miroslav Bárta. 

„Výstava Energie a civilizace je v pořadí již druhá, která se týká udržitelné budoucnosti nás všech. Těmito tématy se dlouhodobě zabývám, protože je potřeba lidem neustále připomínat, že odpovědnost za naši budoucnost je záležitostí každého z nás. A dělá mi radost, že mnoho lidí i díky těmto výstavám uvažuje o naší společné budoucnosti s větší zodpovědností,“ uzavírá MgA. Olga Menzelová, producentka výstavy.

 Šárka Lapáčková Beránková a  zdroj Medialogue

Soubory ke stažení