Tiskové zprávy str. 1814

Ostatní

Hospodářské výsledky

Hospodářské výsledky elektrárenské společnosti ČEZ, a. s., za 1. - 9. měsíc roku 2001.Razantní úspory vedly k více než dvojnásobnému zisku.

1. 11. 2001

Ostatní

Oznámení o zahájení výběrového řízení

na výběr obchodních partnerů - zájemců o dodávku elektřiny z nabídky ČEZ, a. s. na rok 2002

18. 10. 2001

Ostatní

Specifikace nabídky ČEZ, a. s.

V rámci výběrového řízení vyhlášeného dne 15. října 2001 ČEZ, a. s. nabízí...

18. 10. 2001

Ekonomické a finanční zprávy

Společné tiskové oznámení

Společnosti Severočeské doly, a.s., Mostecká uhelná společnost, a.s., Sokolovská uhelná,a .s., Carbounion Bohemia, s.r.o. a ČEZ, a. s., zakládají novou akciovou společnost Coal Energy, a.s., která bude obchodovat s částí elektřiny vyrobené v hnědouhelných elektrárnách ČEZ, a. s. Každý ze zakladatelů bude vlastnit 20% akcií společnosti.

15. 10. 2001