Tiskové zprávy str. 1507

Ostatní

ČEZ již prodal část první dodávky elektřiny pro příští rok, zbývající část tohoto produktu jde do veřejné soutěže

Všichni distributoři elektřiny, s výjimkou Severomoravské energetiky (SME), využili nabídku levného proudu v ceně 73 hal./kWh od elektrárenské společnosti ČEZ, která představuje první z nabídek několika typů dodávek elektřiny charakterizovaných určitou barvou a cenou, tj. nabídku tzv. ?duhové elektřiny?. ČEZ s ní přišel v souvislosti s postupným otevíráním trhu s elektřinou, které bude zahájeno 1. ledna příštího roku a pro výrobce se tímto datem otevírá trh ze 100 %.

18. 9. 2001

Ostatní

Oznámení o zahájení výběrového řízení

Předmětem výběrového řízení je výběr obchodních partnerů - zájemců o dodávku elektřiny z nabídky ČEZ, a. s. na rok 2002. ČEZ, a. s. nabízí dodávku elektřiny s konstantním hodinovým elektrickým výkonem po dobu 8760 hodin v roce 2002, která bude realizována do elektrizační soustavy České republiky a nebude obsahovat zajištění dopravy elektřiny prostřednictvím přenosové a distribuční soustavy k místu odběru, ani zajištění systémových služeb.

10. 9. 2001

Ostatní

ČEZ přichází na otevřený trh s ?duhovou elektřinou?

Elektrárenská společnost ČEZ, v souvislosti s otevřením trhu od začátku příštího roku, připravila pro své zákazníky zcela převratnou nabídku svých produktů. Jde o několik typů dodávek elektřiny, každá z nich je charakterizována vlastní barvou a především cenou. Každá barva prezentuje nejen jiný produkt, ale i určitou část produkce elektráren ČEZ, které se na její dodávce podílejí. Jednotlivé ?barvy? bude ČEZ postupně nabízet v následujících týdnech potenciálním zákazníkům. Těmi jsou především distribuční společnosti, licencovaní obchodníci a tzv. oprávnění zákazníci - nyní zhruba 60 velkých firem v ČR.

5. 9. 2001

Elektrárny

Hospodářské výsledky elektrárenské společnosti ČEZ, a. s., za I. pololetí 2001

V letošním I. pololetí se akciové společnosti ČEZ podařilo oproti stejnému loňskému období snížit náklady o 802 miliónů a zároveň zvýšit celkové výnosy o 923 miliónů korun na 30,9 mld. Kč. Zisk po zdanění se v důsledku zvýšení výnosů a poklesů nákladů a daně z příjmů meziročně zvýšil o 1,6 mld. Kč (o 52,1%) a dosáhl výše 4,6 mld. Kč. Podle mezinárodních účetních standardů (IAS) činil čistý zisk 6,9 miliardy korun (+ 37,9%).

31. 7. 2001