Co je ZEVO

Zatímco běžná spalovna slouží pouze k likvidaci odpadů, v ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadů) dochází jejich termickým využitím k výrobě tepelné a elektrické energie. Na pomyslném žebříčku preferovaných řešení, jak s odpady nakládat, je tedy jejich energetické využití prostřednictvím ZEVO nadřazené pouhému odstranění, ať již spálením nebo uložením na skládku. Rozdíl v názvech „ZEVO“ a „spalovna“ vyplývá i ze Zákona o odpadech.

Pro ZEVO platí velmi přísná evropská a česká legislativa, která povoluje jen minimální hodnoty emisí do životního prostředí. V porovnání s klasickými zdroji (např. uhelné elektrárny) jsou ZEVO k lidskému zdraví a životnímu prostředí mnohem šetrnější. Energie vyrobená z odpadu navíc šetří neobnovitelné zdroje surovin, jako jsou uhlí či ropa. Zbytkový odpad po spalování (škvára) lze využít jako druhotné suroviny, například ve stavebnictví.

Energetické využití odpadů

Energetické využití odpadů je součástí moderního odpadového hospodářství v mnoha evropských zemích:

  • Využívá smysluplně zbytkový odpad (takový, který nelze jinak zpracovat, např. recyklací nebo kompostováním)
  • Vyrábí elektřinu a teplo technologií, která splňuje nejpřísnější ekologické parametry (emise, hluk, prašnost apod.)
  • Přináší úsporu primárních paliv (uhlí, ropu, plyn) i surovin (železo, hliník, škvára)
  • Významně snižuje objem odpadů (až o 90 %) určených k ukládání na skládce
  • Odstraňuje nebezpečné vlastnosti odpadů
  • Na rozdíl od skládek je pod neustálým dohledem a pečlivě rovněž kontroluje přivážené odpady (např. měří radiaci)

Odpadové hospodářství

Energetické využití odpadů v žádném případě nekonkuruje třídění a recyklaci, naopak je přirozeně doplňuje. Zpracovává totiž tzv. zbytkový odpad, tedy ten, který zůstává po oddělení využitelných a nebezpečných složek z komunálních odpadů. Přestože je snaha recyklovat co nejvíce, vždy ve směsném komunálním odpadu zbyde určitý objem, který znovu využít nelze.

Odpadová hierarchie

Hierarchie nakládání s odpady

V roce 2024 začne v České republice platit zákaz skládkování směsných komunálních odpadů (SKO) a recyklovatelných odpadů. V souladu s evropskou legislativou bude nakládání s odpady rozděleno do stupnice (tzv. hierarchie) podle preferovaných řešení. Přirozenou součástí této hierarchie je i energetické využití odpadů – tedy výroba elektřiny a tepla, podobně jako třeba z uhlí či biomasy. Právě k tomu bude sloužit zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) Mělník, plánované v areálu elektrárny Mělník. Pomůže zachovat dálkové vytápění Neratovic, Mělníka a Prahy, aniž by se spalovalo další uhlí nebo plyn.

 

Kde najdu v ČR ZEVO

V České republice jsou v současnosti v provozu čtyři ZEVO: v Praze, v Brně, v Liberci a v Chotíkově u Plzně. Stávající roční kapacita ZEVO v České republice je přibližně 750 tisíc tun. Pokud bude chtít Česká republika splnit cíle Evropské komise v oblasti oběhového hospodářství (65 % recyklace, 10 % skládkování, 25 % energetické využití), bude potřeba navýšit kapacitu ZEVO o dalších 950 tisíc tun.

První moderní zařízení na energetické využívání odpadů bylo vybudováno na konci 80. let minulého století v Brně - Komárov. Jeho stávající kapacita je asi 248 tisíc tun ročně, což znamená pokrytí roční spotřeby tepla pro 40 tisíc domácností a elektřiny pro 20 tisíc domácností. V současnosti probíhají práce na projektové přípravě výstavby 3. kotle. Po jeho zprovoznění bude ZEVO schopno energeticky využít až 370 tisíc tun odpadů.

ZEVO v Brně - Komárově

Zařízení v Praze - Malešicích bylo zprovozněno v letech 1996-1998. Vystřídalo původní pražskou spalovnu odpadů z 30. let ve Vysočanech. Vyrábí především teplo, elektřinu až od roku 2010, obojí do zhruba 20 tisíc domácností. Kapacita ZEVO Malešice je 310 tisíc tun odpadů ročně. Pro pokrytí dalších potřeb hlavního města čeká Malešické ZEVO rekonstrukce, po jejíž dokončení v roce 2022 bude kapacita zvýšena na 330 tisíc tun ročně.

ZEVO v Praze - Malešicích

ZEVO v Liberci s kapacitou 96 tisíc tun za rok začalo fungovat na podzim 1999. Vyrobené teplo pokryje roční spotřebu 13 000 domácností (v letních měsících téměř veškerou potřebu města Liberce), množství elektřiny dodané do sítě odpovídá roční spotřebě 3000 domácností.

ZEVO v Liberci
ZEVO v Liberci

 

V roce 2016 bylo do provozu uvedeno nejmodernější ZEVO v Chotíkově u Plzně. Má kapacitu 95 tisíc tun za rok, pro srovnání, v Plzeňském kraji vzniká ročně asi 260 tisíc tun odpadů. U zdejšího ZEVO se sledují limity 15 parametrů, některé jsou nastaveny přísněji, než vyžaduje legislativa.

ZEVO v Chotíkově u Plzně