ZEVO Mělník

Teplo místo skládek

Teplo dělá domov. A doma jsme tam, kde se cítíme dobře. Proto se nám líbí představa krajiny, kde odpady nekončí na ohromných, zapáchajících skládkách, ale místo toho se mění na teplo, které zahřeje domovy.

Energetické využití zbytkových odpadů je evropský trend a přirozená součást fungujícího systému odpadového hospodářství a udržitelného rozvoje. Protože šetří krajinu a zachovává primární suroviny příštím generacím, stejně postupují např. Rakousko, Švédsko, Nizozemí či Německo. Pokud se k nim Česká republika bude chtít přidat, jsme připraveni v areálu stávající elektrárny Mělník postavit zařízení na energetické využití odpadu, kterým lze vytápět okolní obce a Prahu. Takové, které bude odpovídat české i evropské legislativě a nejnáročnějším ekologickým parametrům dneška i do budoucna.