Čerpání dotací – Modernizační fond

Program č. 1 „Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)"

1. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem "TDK – Horkovodní biomasová kotelna a horkovodní plynová kotelna", reg. č. 7210100002. Předmětem projektu je náhrada dosud využívaných uhelných kotlů v teplárně ve Dvoře Králové nad Labem novými kotelnami na biomasu a zemní plyn, doplněnými o horkovodní zásobník tepla. Cílem projektu je zlepšení kvality ovzduší, vyšší využití obnovitelných zdrojů (biomasy) a zajištění udržitelného provozu soustavy centrálního zásobování teplem ve městě. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

 

Program č. 2 „Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)"

1. ČEZ, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE Dolní Litvínov“, reg. č. 7211200029. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 18 638,75 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

2. ČEZ, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE Dolní Podluží“, reg. č. 7211200030. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 10 121,15 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

3. ČEZ, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE EPC Vlečka“, reg. č. 7211200033. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 9 574,5 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

4. ČEZ, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE Ledvice“, reg. č. 7211200037. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 7 546,5 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

5. ČEZ, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE Město Albrechtice I“, reg. č. 7211200039. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 4 095 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

6. ČEZ, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE Odkaliště T“, reg. č. 7211200040. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 44 986,5 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

7. ČEZ, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE Okrouhlička“, reg. č. 7211200041. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 1 950 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

8. ČEZ, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE Osek u Rokycan“, reg. č. 7211200042. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 7 389,2 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

9. ČEZ, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE Růžodol“, reg. č. 7211200044. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 9 587,5 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

10. ČEZ, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE Tachov“, reg. č. 7211200045. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 4 295,2 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

11. ČEZ, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE Temelín“, reg. č. 7211200046. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 3 997,5 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

12. ČEZ, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE Tušimice-Skládka paliva č.3“, reg. č. 7211200047. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 3 856,58 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

13. ČEZ, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE Týn u Lomnice II“, reg. č. 7211200048. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 22 495,2 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

14. ČEZ, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE Vrskmaň“, reg. č. 7211200049. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 4 758 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

15. ČEZ, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE Vyklice“, reg. č. 7211200050. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 4 387,5 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

16. ČEZ, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE Vysočany Hráz“, reg. č. 7211200051. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 5 997,55 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

17. ČEZ, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE Záluží u Litvínova I“, reg. č. 7211200052. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 9 594 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.