Být dobrým partnerem

Jednou z dlouhodobých významných priorit Skupiny ČEZ je firemní dárcovství. Filantropické aktivity se ve Skupině ČEZ řídí mottem „Pomáháme tam, kde působíme".

Dary

Společenská odpovědnost prostupuje všemi oblastmi činnosti Skupiny ČEZ, jež se prostřednictvím firemního dárcovství v místech, kde působí, řadí mezi dlouhodobé podporovatele vzdělávání, kultury, sportu, ochrany životního prostředí a zejména rozvoje regionů.

Ve své dárcovské činnosti se Skupina ČEZ řídí motem „Pomáháme tam, kde působíme.“ Zejména v okolí výrobních zdrojů a distribučních sítí společnost ČEZ přispívá pomocí finančních darů na zlepšení infrastruktury a rozvoj komunitního života obyvatel.

Skupina ČEZ se dlouhodobě řadí mezi nejvýznamnější dárce v České republice, což dokazuje fakt, že v minulosti opakovaně získala prvenství v soutěži TOP Odpovědná firma podle objemu darovaných finančních prostředků. TOP odpovědná firma je cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost

Nejvýznamnějším partnerem v oblasti dárcovství pro společnosti Skupiny ČEZ je Nadace ČEZ, která vznikla jako jedna z prvních firemních nadací v České republice v roce 2002. Každoročně podporuje stovky projektů po celé republice, které reagují na aktuální potřeby společnosti a vedou ke zkvalitnění života občanů.