Kdo se může na Ombudsmana ČEZ obrátit

Ombudsman - imagebanka-I

Ombudsman je ustaven pro zákazníky společností Skupiny ČEZ, tedy pro fyzické a právnické osoby,

  • které mají či měly uzavřenu smlouvu o připojení, smlouvu o dodávce elektřiny, smlouvu o poskytnutí distribuce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny se společnostmi ČEZ Prodej nebo ČEZ Distribuce a dále osoby, které vstoupily do jednání o uzavření takové smlouvy
  • které mají uzavřenu smlouvu na dodávku plynu, mobilních služeb, finančních služeb, tepla a dalších komodit či služeb nabízených společnostmi Skupiny ČEZ nebo vstoupily do jednání o uzavření takové smlouvy
  • na jejíž nemovitosti se nachází, nacházelo nebo bude nacházet distribuční nebo měřící zařízení společností Skupiny ČEZ, včetně zařízení na rozvod tepelné energie

Ombudsman se nebude zabývat případnými podněty výrobců elektřiny – dodavatelů do distribuční sítě (např. z alternativních zdrojů) nebo obchodníků s elektřinou.