Informace o společnosti

Základní informace

Obchodní název ČEZ Asset Holding, a. s.
Sídlo Duhová 2/1444
Praha 4
140 53
07334214
DIČ CZ07334214
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23704, datum zápisu 1. srpna 2018
Rok založení 2018
Základní kapitál 9 500 000 Kč

 

Akcionáři

Přehled akcionářů ČEZ Asset Holding, a. s.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 100 %

 

Představenstvo společnosti

JUDr. Marek Šlégl

Člen představenstva od 1. 8. 2018
Narozen 16. 10. 1977

Dozorčí rada společnosti

Ing. Vladimír Říha

Člen představenstva od 1. 8. 2018
Narozen 9. 5. 1962