Správce osobních údajů

Správcem vašich údajů je vždy ta společnost Koncernu ČEZ, které jste údaje poskytli nebo která je od vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů. Vaše údaje spravuje zásadně ta společnost, jejíž jste obchodním partnerem. Pokud jste obchodním partnerem více společností Koncernu ČEZ, spravuje každá společnost takové osobní údaje, které se týkají jejího obchodního vztahu uzavřeného s danou společností.

Pokud je správcem vašich osobních údajů společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., IČO: 25938924, se sídlem Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové sp. zn. C 16087 (dále jen “ČEZ OZE“ nebo „Naše společnost“), podrobnější informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete dále.