Výrobci a dovozci solárních panelů

Chronologický seznam kroků, jak se stát klientem ČEZ Recyklace, pokud uvádíte solární panely na trh a chcete, aby za vás příslušné legislativní povinnosti vyplývající z konceptu tzv. rozšířené odpovědnosti výrobce zajišťoval právě tento kolektivní systém  

  • Vyplnění potřebných údajů ve smlouvě o kolektivním plnění (záhlaví, příloha č. 3 – identifikace účastníka, podpis smlouvy)
  • Zaslání vyplněné a podepsané smlouvy na ČEZ Recyklace v elektronické podobě (pdf s elektronickým podpisem) nebo poštou s fyzickým podpisem
  • Po podpisu smlouvy pošleme jedno pare smlouvy zpět, případně pošleme elektronicky podepsanou smlouvu
  • ČEZ Recyklace následně provede zápis výrobce do tzv. Seznamu výrobců elektrozařízení.
  • Poté ČEZ Recyklace zřídí výrobci on-line přístup do Portálu vykazování výrobců a dovozců, který slouží k ohlašování množství solárních panelů uváděných výrobcem na trh za každé kalendářní čtvrtletí. Data jsou ohlašována po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí zpětně, a to do 30 dnů.
  • Na základě vykázaných údajů je výrobci ze strany ČEZ Recyklace vystavena faktura na uhrazení recyklačního příspěvku.