Registrace v seznamu výrobců

Každá osoba, která uvádí elektrozařízení v ČR na trh (včetně solárních panelů), naplňuje definiční znak výrobce a je povinna být zapsána v tzv. Seznamu výrobců elektrozařízení. Dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, je tento Seznam veřejně přístupný a jeho provoz zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. 

Zápis výrobce do Seznamu výrobců elektrozařízení provede kolektivní systém (ČEZ Recyklace) v návaznosti na uzavření smlouvy o kolektivním plnění. Následně je kolektivní systém povinen provádět případné změny zapsaných údajů, přičemž výrobce má povinnost tyto změny kolektivnímu systému oznamovat. Po ukončení smluvního vztahu mezi výrobcem a kolektivním systémem zadá kolektivní systém zrušení zápisu výrobce v Seznamu. Většina prováděných změn se v Seznamu propíše po následné notifikaci ze strany Ministerstva životního prostředí. 

Pokud máte již uzavřenou smlouvu o kolektivním plnění s ČEZ Recyklace, informujte nás o změně sídla nebo názvu vaší společnosti, kontaktních a fakturačních údajů, o ukončení uvádění solárních panelů na trh nebo dalších důležitých změnách, a to nejpozději do 30 dnů od vzniklé skutečnosti. Oznámení zasílejte ideálně elektronicky na cezrecyklace@cez.cz nebo do datové schránky společnosti (zsmq5ag).