Sazebník recyklačních příspěvků

Kolektivní systém plní za výrobce (dovozce) solárních panelů a provozovatele solárních elektráren povinnosti vymezené legislativou. Za tímto účelem kolektivnímu systému hradí recyklační příspěvek, jehož výše je stanovena smlouvou o kolektivním plnění.  

  • Výrobci (dovozci) solárních panelů: 2 Kč/kg
  • Provozovatelé solárních elektráren, jejichž součástí jsou solární panely uvedené na trh přede dnem 1. 1. 2013: 8,50 Kč/kg