Uzavírání smluv o kolektivním plnění s provozovateli solárních elektráren, kteří dříve uzavřeli smlouvu se společností Rema PV Systém (XSOLAR REUSE SYSTÉM)

Provozovatelé solárních elektráren, kteří dříve uzavřeli smlouvu o kolektivním plnění se společností REMA PV, a.s. Systém (nyní XSOLAR REUSE SYSTÉM a.s.), která již nemá platné oprávnění k provozování kolektivního systému, mohou uzavřít smlouvu s kolektivním systémem ČEZ Recyklace. Tímto budou mít zajištěno plnění příslušných legislativních povinností. 

Smlouva o kolektivním plnění ČEZ Recyklace předpokládá uhrazení recyklačního příspěvku ze strany provozovatele solární elektrárny, a to ve výši, kterou dříve stanovila platná legislativa. Tento postup je v souladu se stanoviskem, které v této věci vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 15. 9. 2023. 

Pokud v budoucnu dojde k vyplácení již uhrazených recyklačních příspěvků provozovatelů solárních elektráren ze strany REMA PV (XSOLAR REUSE SYSTÉM), a to v částečné či plné výši, ČEZ Recyklace provozovatelům solárních elektráren tyto peněžní částky bude vracet, případně poskytne maximální součinnost, aby k vrácení došlo.