Základní informace o společnosti

Základní informace o poslání a fungování kolektivního systému ČEZ Recyklace

 • Společnost ČEZ Recyklace, s.r.o. byla založena v roce 2014 jako provozovatel kolektivního systému pro zajišťování zpětného odběru a recyklaci solárních panelů (elektrozařízení podskupiny 4b)
 • V roce 2023 společnost obdržela od Ministerstva životního prostředí ČR nové oprávnění k zajišťování zákonných povinností pro provozovatele solárních elektráren (ve vztahu k solárním panelům uvedeným na trh před 1. 1. 2013) a výrobce a dovozce solárních panelů (uváděných na trh po 31. 12. 2012).
 • Předmět činnosti společnosti je úzce vymezen zákonem o výrobcích s ukončenou životností výhradně na tyto oblasti:
  • zajišťování kolektivního plnění povinností výrobců solárních panelů a provozovatelů solárních elektráren na území České republiky;
  • informační, osvětová a poradenská činnost v oblasti zpětného odběru a využití solárních panelů;
  • výzkumná nebo publikační činnost v oblasti zpětného odběru a využití solárních panelů.   
 • Společnost ČEZ Recyklace je neziskově hospodařící kolektivní systém, který na jedné straně usiluje o minimalizaci svých nákladů, ale na straně druhé dbá na řádné plnění veškerých povinností vymezených legislativou.
 • ČEZ Recyklace je otevřena i zájemcům mimo Skupinu ČEZ