Profil společnosti

Podnikání v "nové" energetice je ve strategii Skupiny ČEZ zakotveno v rámci strategického programu Nová energetika. Ten představenstvo ČEZ vyhlásilo na podzim 2013, jakožto reakci na měnící se energetický trh, tedy především na rozvoj decentralizované výroby a nových technologií. Dle odhadu analytiků představuje "nová" energetika ve střednědobém horizontu jednu z největších růstových příležitostí pro Skupinu ČEZ.

Hledat zajímavé příležitosti bude tým Inven Capital, investiční fond v první řadě v  tuzemsku a následně v zahraničí. Zaměří se například na oblast energetických úspor, distribuované energetiky, odpadového hospodářství, sběr a zpracování velkého množství dat relevantních pro energetiku - tedy tzv. Big Data, na oblasti chytrých domácností, řídicích systémů apod. Každý rok předpokládá uskutečnit dvě až tři investice, v letošním roce pro začátek jednu.

Do roku 2020 by měl Inven Capital, investiční fond proinvestovat přibližně 5 miliard korun a do téhož roku také plánuje přispět do výkonnosti Skupiny ČEZ dohromady jednou miliardou korun.