Informace o společnosti

Základní informace

Obchodní název OSC, a. s
Sídlo Staňkova 18a
Brno
612 00
60714794
DIČ CZ60714794
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1376, datum zápisu 15. července 1994
Rok založení 1994
Základní kapitál 13 899 600 Kč

 

Akcionáři

Přehled společníků OSC, a. s.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 66,67 %
Fyzické osoby (převážně zaměstnanci podniku) 33,33%

 

Představenstvo společnosti

Ing. Robert PECa

Předseda představenstva od 1. 9. 2019
Narozen 28. 8. 1967

Ing. Miroslav konečný

Místopředseda představenstva od 1. 9. 2019
Narozen 28. 12. 1961

Ing. STANIslav NOVÁčEK

Člen představenstva od 1. 8. 2019
Narozen 22. 3. 1971

Dozorčí rada společnosti

Ing. Tomáš Fuks

Předseda dozorčí rady od 1. 7. 2018
Narozen 31. 10. 1951

Ing. Karel Otto

Člen dozorčí rady od 1. 7. 2018
Narozen 20. 2. 1961

Martin Jašek

Člen dozorčí rady od 1. 7. 2018
Narozen 31. 5. 1972