Profil společnosti

Společnost OSC, a.s. je svými hlavními podnikatelskými činnostmi zaměřena zejména na oblasti:

  • vývoj a dodávka simulačních systémů a trenažérové techniky,
  • provozní seřízení a optimalizace provozu výroben,
  • technická pomoc při uvádění výroben do provozu,
  • garanční a dalších specializované měření (vibrace, kavitace, provozní diagramy, optimalizace nastavení vazeb aj.) vodních a malých vodních elektráren,
  • vývoj, realizace a nasazení speciálních elektronických modulů,
  • příprava zdrojů na poskytování podpůrných služeb včetně certifikačních měření,
  • vývoj aplikací pro řízení v reálném čase,
  • servisní služby a technická podpora zákazníka pro dodané systémy a zařízení.

Portfolio zákazníků zahrnuje řada tuzemských i zahraničních zákazníků, představovaných zejména subjekty ze sektoru elektroenergetiky (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, elektrárny jaderné a vodní, malé vodní elektrárny, energetické dispečinky, provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav, provozovatelé zařízení pro výrobu a rozvod tepla).