Informace o společnosti

Obchodní název

Telco Infrastructure, s.r.o.

Sídlo

Duhová 1531/3
Praha 4
140 00

08425817

DIČ

CZ08425817

Zápis u OR

v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 318836, datum zápisu 22. srpna 2019

Rok založení

2019

Základní kapitál

10 000 000 Kč

AKCIONÁŘI

Přehled akcionářů Telco Infrastructure, s.r.o.

Název společnosti

Podíl na ZK (v%)

Telco Pro Services, a. s., Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 00

100 %

 

RADA JEDNATELŮ

ING. MICHAL DRÁPALA

Předseda rady jednatelů 

ING. ANTONÍN DANĚK

Člen rady jednatelů