Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Vodní elektrárna Kamýk

Další součástí vltavské kaskády je vodní elektrárna Kamýk. Její nádrž o délce 10 km navazuje na vývar elektrárny Orlík. Objem nádrže 12,8 mil. m3 slouží především pro vyrovnání kolísavého odtoku ze špičkové elektrárny Orlík. Provoz je dálkově řízen z centrálního dispečinku vltavské kaskády ve Štěchovicích tak, aby trvale umožňoval operativní najíždění a provoz elektrárny Orlík, která se podílí na regulaci výkonu celostátní elektrizační soustavy.

Energetický význam vodní elektrárny Kamýk s výkonem 40 MW je proto především v umožnění špičkového provozu vodní elektrárně Orlík. Vodní dílo Kamýk je vybaveno plavební komorou pro spojení lodní dopravy provozované na slapské a kamýcké nádrži. Vybudováno bylo současně s vodním dílem Orlík v letech 1957 - 62. Betonová přehrada gravitačního typu je vysoká 24,5 m a dlouhá 158 m. V pravo-břežní části navazující na plavební komoru jsou umístěny 4 přelivy 18 x 5,8 m. V pološpičkové elektrárně o rozměrech 15 x 85 m a výšce 12 m, pracující v tandemu s elektrárnou Orlík, jsou Instalována 4 soustrojí s Kaplanovými turbínami a potřebným elektrotechnickým zařízením. Vodní elektrárna je vybavena technologickým zařízením jako klasická průtočná vodní elektrárna. Součástí elektrárny je venkovní rozvodna 123 kV umístěná nad savkami turbín před budovou elektrárny. Dále elektrárna zabezpečuje dvěma kabely o napětí 12 kV vlastní spotřebu elektrárny Orlík v případě ztráty napětí v soustavě.

Výrobní jednotka - Kamýk
Instalovaný výkon 4 x 10 MW
Rok uvedení do provozu 1961
Typ turbíny Kaplan