Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

ČEZ se stal členem mezinárodní asociace NUGENIA

NUGENIA (Nuclear Generation II & III Association) je mezinárodní nezisková asociace založená podle belgického práva. Oficiálně vznikla v listopadu 2011 sdružením sedmi organizací, mezi kterými byl rovněž ÚJV Řež, a.s. V současnosti má již více než 50 členů z 18 zemí.  NUGENIA sdružuje hlavní evropské jaderné subjekty – provozovatele jaderných elektráren, výrobní organizace, výzkumné instituce včetně některých vysokých škol a technické podpůrné organizace jaderného dozoru.

Účelem vzniku Nugenie je usnadnění spolupráce mezi jejími členy v klíčových oblastech výzkumu a vývoje v důsledku tak vedoucí ke zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity provozu jaderných zařízení.  NUGENIA navazuje na předchozí projekty výzkumu a vývoje „networkového“ charakteru podporované Evropskou komisí, které v tomto roce končí (např. NULIFE či SARNET), a zároveň vzniká transformací pracovní skupiny zaměřené na reaktory generace II a III v rámci evropské jaderné technologické platformy (SNE-TP: Sustainable Nuclear Energy Technology Platform). 

Česká republika získala v NUGENII výborné postavení – členy 14-ti členného výkonného výboru (Executive Committe) se stal Aleš Laciok, koordinátor výzkumu a vývoje ČEZ (za provozovatele), a Petr Kadečka z ÚJV Řež (za výzkumné organizace). Prezidentem byl zvolen Jean-Pierre West, zástupce ředitele Electricite de France pro výzkum a vývoj. Výkonný výbor byl potvrzen na valné hromadě konané 20.3.2012 v Bruselu. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a rozhoduje o změnách záměru, poslání, všeobecné politiky a strategie Nugenie.

Aktivity v rámci NUGENIA jsou tématicky rozděleny do šesti oblastí:

  • bezpečnost zařízení a hodnocení rizik;
  • nadprojektové havárie;
  • provoz reaktorů;
  • hodnocení integrity systémů, konstrukcí a komponent včetně stárnutí materiálů;
  • jaderné palivo a nakládání s radioaktivními odpady
  • inovativní design reaktorů generace III

Sdružení se dále zabývá dvěma průřezovými oblastmi: harmonizace a technická kontrola a kvalifikace. Každá oblast bude rozvíjet a koordinovat svůj vlastní plán (Roadmap) a zároveň zajišťovat soulad s ostatními oblastmi.

Nugenia bude rovněž napomáhat při hledání optimální skladby zdrojů financování výzkumných projektů, které můžou pocházet z průmyslu,  národních zdrojů,  Evropské komise či z jiných mezinárodních zdrojů.