Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Projekt vývoje vícestupňové vírové turbíny: řešitel je držitelem prestižního ocenění Česká hlava

Vírová turbína je ideální pro energetické využití u menších spádů od jednoho do tří metrů, kterých lze dosáhnout na většině evropských i světových řek. „Ve srovnání s klasickou Kaplanovou turbínou je tato turbína konstrukčně jednodušší a dá se nainstalovat s výrazně nižšími náklady (cca 50%). Tím se stává dostupnější pro investory při výstavbě malých vodních elektráren.", uvedl Aleš Laciok, koordinátor výzkumu a vývoje ČEZ.


Tento náš společný projekt je zaměřen na zdokonalení parametrů (zvýšení účinnosti) již vyvinuté jednostupňové turbíny v násoskovém nebo přímoproudém provedení a na vývoj dvoustupňové vírové turbiny se dvěma protiběžnými koly pro využití větších průtoků při vyšších hodnotách spádu." doplnil Zdeněk Mišta, vedoucí tohoto projektu na straně ČEZ. Na dosud vyvinutém typu bylo při zkouškách na modelu dosaženo optima účinnosti 85,5%, hlavním cílem tohoto projektu je dosáhnout optima účinnosti až 90%, což by nemělo ve světové konkurenci obdobu.


Vyvíjená turbína může významným způsobem napomoci využít dosud nevyužívaný hydroenergetický potenciál a tím tak zvýšit podíl výroby ČEZ z obnovitelných zdrojů. Vírovou turbínu lze teoreticky použít na většině instalací u zbývajícího hydroenergetického potenciálu ČR. Ve skupině ČEZ lze využít vírovou turbínu např. na okruzích odpadů chladící vody, odkalištích, vlastních jezech, tocích a nádržích v areálech elektráren se spádem do 3m.

vírová turbína 

Zdroje: VUT, ČEZ