Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Výsledky třetí soutěže programu ALFA – podpořeny dva projekty s účastí ČEZ

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila výsledky třetí veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, vyhlášené dne 6. června 2012. Mezi projekty, u kterých TAČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory jsou dva projekty s účastí ČEZ, a. s.

  1. Vývoj sondy pro kontinuální měření rosného bodu spalin v energetických kotlích (řešitel – SVUM, a. s.) a
  2. Regenerace/recyklace kyseliny borité pomocí membránových procesů (reverzní osmózy, elektrodialýzy, elektrodeionizace) na jaderných elektrárnách (řešitel – Centrum výzkumu Řež, s.r.o)

K řešení obou projektů přispěje ČEZ vložením osobních nákladů svých odborníků.