Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy mimo jiné  pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti. MŠMT zajišťuje institucionální financování veřejných vysokých škol a podporuje mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu formou bilaterálních či mnohostranných projektů spolupráce.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy mimo jiné  pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti.

MŠMT podporuje především institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji.

MŠMT je řídicím orgánem Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání (2014-2020).