Iniciativa nejvýznamnějších evropských energetik

Trh s energiemi je v současné době nefunkční, stejně jako systém obchodování s emisními povolenkami. Množství oxidu uhličitého vypouštěného do ovzduší se zvyšuje a společnosti nemají žádnou motivaci k výstavbě nebo provozování nízkoemisních zdrojů. Ceny elektřiny rostou kvůli podpoře obnovitelných zdrojů, v ohrožení jsou i bezpečné dodávky energií. Evropské energetice chybí jasná a přehledná politika založená na stabilním a předvídatelném regulačním rámci. To jsou problémy, které sjednotily dohromady deset největších energetik. „V průběhu hry nelze měnit pravidla, na která přistoupili všichni velcí investoři do energetiky, jen kvůli krátkodobým politickým důvodům, což se bohužel dnes v rámci Evropské unie děje,“ uvádějí ve společném prohlášení a dodávají: „spotřebitelé si zaslouží platit férové ceny za elektřinu, jejich měsíční účty by měly co nejvíce kopírovat tržní vývoj“.

Leaflet k iniciativě nejvýznamnějších evropských energetik

Smyslem této iniciativy je rozpoutat diskuzi mezi výrobci, investory a politickými představiteli jednotlivých států a Evropské unie a společně se pokusit co nejrychleji nalézt vhodná řešení. Energetiky přicházejí s několika body, které by se daly shrnout následovně:

 • Energetika by měla být založená na volné soutěži spíše než na podpoře výstavby určitého typu zdroje.
 • Jako hlavní motor energetiky vidí ambiciózní plán snižování emisí CO2 a skleníkových plynů do roku 2030, respektive 2050.
 • Jsou pro podporu vývoje a budoucího uplatnění nových technologií obnovitelných zdrojů spíše než dotování jejich produkce.
 • Doporučují obnovit evropskou koordinační skupinu pro elektřinu jako strategickou platformu pro výměnu názorů na energetickou politiku se speciálním důrazem na národní opatření týkající se energetického mixu, jež by mohl mít vliv i na další členské státy.
 • Je nutné přijmout třetí liberalizační balíček ve všech členských státech EU, aby došlo ke sjednocení pravidel.
 • Prioritou je rovněž zajištění spolehlivých a nepřerušovaných dodávek elektřiny a plynu. Iniciativa počítá s brzkým zavedením evropského programu určeného k financování důležité evropské energetické infrastruktury.

Společnost ČEZ přistoupila do iniciativy jako první z energetik střední a východní Evropy. „Nechceme pouze nečinně přihlížet, chceme být iniciativní na poli evropské energetiky a přicházet i s novými řešeními,“ vysvětluje důvody vstupu Daniel Beneš, generální ředitel a předseda představenstva. ČEZ chce přispět do diskuze návrhem systematického řešení, které by dokázalo účinně vyrovnávat tržní výkyvy a stabilizovat tak celý sektor. „I na úrovni České republiky chceme rozproudit mnohem podrobnější debatu se všemi relevantními institucemi, generální ředitelé energetik zapojených do iniciativy budou nyní jednat s vládami příslušných států, včetně té české,“ dodává Beneš. Iniciativa by měla kulminovat dalším společným prohlášením před jarní Evropskou radou, která se bude oblastí energetiky zabývat.

V současné době jsou členy Iniciativy Magritte společnosti Centrica, ČEZ, ENEL, Engie, Eni, E.ON, Fortum, GasNatural Fenosa, GasTerra, Iberdrola, RWE.

Historie iniciativy

  2015

  • V půlce ledna jednali zástupci iniciativy s novým evropským komisařem pro energetiku a klimatické otázky Miguele Ariasem Cañetem. Hlavními tématy byli pracovní program EK pro rok 2015, reforma systému EU ETS prostřednictvím MSR a rámec do roku 2030. Dále se diskutovalo o kapacitních mechanismech, konkurenceschopnosti a cenách, distribuci a finanční regulaci.
  • V lednu 2015 se rozhodla k iniciativě přistoupit i společnost Centrica.
  • Koncem dubna se zástupci iniciativy potkali ze zástupci všech tří evropských institucí. Na půdě EP se pod záštitou MEP F. Grosstête a MEP P. Poce konala konference, na které zástupci iniciativy hovořili zejména u budoucnosti evropské energetické politiky se zaměřením na reformu systému EU ETS, včetně MSR a market design. Na následující schůzce s velvyslanci CZ, FR, NL a ES diskutovali zejména otázky dokončení vnitřního trhu s energií, podpora OZE a reforma systému EU ETS, včetně MSR. Na závěr dne se potkali s místopředsedou EK M. Šefčovičem a členy jeho kabinetu.
  • Začátkem května se uskutečnilo pracovní jednání mezi nejvyššími představiteli Spolkové republiky Německo: kancléřkou A. Merkelovou, ministrem hospodářství a energetiky S. Gabrielem, ministrem pro speciální záležitosti P. Altmaierem i státním sekretářem J. Flasbarthem, spolu se všemi generálními řediteli Iniciativy Magritte. Tématem diskuze byla energetická unie, podoba trhu s elektřinou i bezpečnost dodávek.
  • 8.12.2015 se v průběhu konání mezinárodní klimatické konference COP21 v Paříži uskutečnilo vystoupení zástupců Iniciativy Magritte. Hlavními tématy byly evropský uhlíkový trh, představení přijatých závazků členů, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

  2014

  • Koncem ledna se uskutečnilo jednání zástupců iniciativy s komisařem pro hospodářskou soutěž J. Almuniou.
  • V půlce února se uskutečnilo jednání všech generálních ředitelů iniciativy s německou kancléřkou A. Merkelovou.
  • Koncem února diskutovali zástupci iniciativy s jedenácti představiteli osmi hlavních evropských nevládních organizací.
  • 8.4. proběhlo setkání s předsedou vlády B. Sobotkou. Jednání se účastnil generální ředitel Daniel Beneš, generální ředitel E.On Johanes Teyssen a generální ředitel východoevropské pobočky RWE Martin Hermann. Diskuse byla věnována přednostně cílům klimaticko-energetické politiky EU do roku 2030.
  • 8.10. 2014 se uskutečnila pracovní večeře zástupců iniciativy s komisařem pro energetiku Oettingerem. Hlavním tématem byly závěry říjnové Evropské rady.
  • 13.10.2014 se uskutečnilo v Paříži pracovní jednání s francouzským prezidentem Hollandem.

  2013

 • 21. 5. 2013 zakládá v Bruselu novou iniciativu osm předních evropských energetických společností: ENEL, Iberdrola, GasTerra, GDF SUEZ, ENI,  RWE, E.ON, Gas Natural Fenosa.
 • 10. 9. 2013 prezentovali generální ředitelé zmíněných energetických společností tuto iniciativu v Evropském parlamentu a zahájili tak diskusi s evropským komisařem pro energetiku G. Oettingerem; k iniciativě se současně přidala společnost Vattenfall.
 • ČEZ se po analýze dostupných informací o dané iniciativě rozhodl k této koalici jako první z energetik ve střední a východní Evropě připojit.
 • 11. 10. 2013 iniciativa již deseti evropských energetik pořádala v Bruselu tiskovou konferenci, na které přítomní generální ředitelé prezentovali své názory na současný stav energetiky a navrhli způsoby řešení za účasti desítek evropských novinářů i hostů z evropských institucí.
 • Koncem října 2013 se rozhodla společnost OMV připojit k této iniciativě a 13. 11. 2013 ji následovala finská energetická společnost Fortum.
 • V prosinci a následně v lednu se konala večeře generálních ředitelů s komisařem G.Oettingerem.