Podmínky účasti na školení

  • účastník je od zaměstnavatele proškolen podle Zk. 262/2006 Sb. A dle Zk. 133/1985 Sb., §16;
  • účastník je určen dodavatelem jako odpovědná osoba ve Formuláři pro evidenci osoby dodavatele v SAP/AS;
  • účastník rozumí a je schopen komunikovat v českém jazyce;
  • účastník je přihlášen na školení (tj. kontaktní osoba pro přihlášení potvrdila přihlášení na požadovaný termín e-mailem);
  • účastník se dostaví do školící místnosti v čistém oděvu a VČAS;
  • Účastník bude mít s sebou řádně předvyplněné formuláře (Formulář pro evidenci osoby dodavatele v SAP/AS; Formulář potvrzení o školení)

POZOR! ČEZ může zamítnout účast osoby na školení v případě, že účastník nepřijde včas na zahájení školení nebo nebude řádně přihlášen nebo nebude mít požadované doklady, případně nebudou úplně a správně vyplněny, nebo pokud osoba nebude plynně komunikovat v českém jazyce.