Formuláře

1. Formulář pro evidenci osoby dodavatele v SAP/AS   NOVÝ !

Formulář je povinný pro všechny účastníky školení bez ohledu na to, zda již byli do aplikací SAP/Passport AS zavedeni v minulosti.
Povinným údajem je IPD, akuální informaci, jak jej získáte, najdete v části Přidělování IPD.
Jednou přidělené IPD zůstává pro konkrétní osobu stále stejné.
Na formuláři musí být vždy originální podpis účastníka (zaměstnance dodavatele).