14. 10. 2020

ČEZ obdržel 1 463 mil. Kč na úroku z prodlení

Společnost ČEZ, a. s. obdržela dne 14.10.2020 částku 1 463 mil Kč úroku z neoprávněného jednání správce daně v souvislosti se správními žalobami podanými proti rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství ve vztahu k nesprávnému posouzení období pro přiznání úroků související s vráceným přeplatkem na dani darovací z emisních povolenek za roky 2011 a 2012.