2. 11. 2021

ČEZ obdržel 1 484 mil. Kč na úroku z prodlení

Společnost ČEZ, a. s. obdržela dne 2.11.2021 částku 1 484 mil Kč úroku z neoprávněného jednání správce daně ve vztahu k nesprávnému posouzení období pro přiznání úroků souvisejících s vráceným přeplatkem na dani darovací z emisních povolenek za roky 2011 a 2012. Tento příjem zvýší čistý zisk Skupiny ČEZ ve IV. čtvrtletí 2021 a nepodléhá dani z příjmů.