12. 4. 2021

Konsolidovaná zpráva o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země za rok 2020

Společnosti ČEZ, a. s., vzniká dle § 32c zákona o účetnictví povinnost zpracovat a zveřejnit tuto konsolidovanou zprávu o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země.