19. 5. 2022

Otakar Hora od 24. 6. 2022 náhradním členem dozorčí rady

Dozorčí rada ČEZ, a. s., na svém dnešním zasedání jmenovala pana Ing. Otakara Horu, CSc., jehož stávající funkční období člena a předsedy dozorčí rady skončí dne 23. 6. 2022, náhradním členem dozorčí rady ČEZ, a. s., a to s účinností od 24. 6. 2022 do nejbližšího zasedání valné hromady (která se koná dne 28. 6. 2022). Na stejné období dozorčí rada Otakara Horu opětovně zvolila svým předsedou.