27. 6. 2019

Oznámení o výplatě dividendy

Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, oznamuje, že řádná valná hromada společnosti, jejíž jednání bylo zahájeno dne 26. června 2019, rozhodla dne 27. června 2019 vyplatit akcionářům společnosti dividendu ve výši 24 Kč před zdaněním na jednu akcii.

viz soubory ke stažení