23. 10. 2020

Skupina ČEZ prodala rumunská aktiva londýnskému investorovi Macquarie Infrastructures and Real Assets

Skupina ČEZ dnes podepsala smlouvu o prodeji rumunských aktiv se společností Macquarie Infrastructures and Real Assets. Prodej zahrnuje celkem sedm společností, mj. distribuční společnost, prodej energií a větrný park Fântânele Cogealac. Vypořádání transakce podléhá schválení evropského antimonopolního úřadu a také Bezpečnostní rady rumunského státu.

Prodej vybraných rumunských společností je součástí strategického záměru Skupiny ČEZ provést divestice části aktiv v některých zemích a soustředit se na dekarbonizaci svého výrobního portfolia nebo rozvoj obnovitelných zdrojů a moderních energetických služeb v Česku a v Evropě. ČEZ prodejem rumunských společností navýší svou dluhovou kapacitu a bude moci přesměrovat prostředky do rozvojových investic související s aktuální strategií Skupiny.

Třináct měsíců od zahájení divestičního procesu schválily statutární orgány společnosti ČEZ prodej vybraných rumunských aktiv londýnskému infrastrukturnímu investorovi Macquarie Infrastructure and Real Assets (dále jen „MIRA“). Prodej se týká sedmi společností, které působí v oblastech distribuce elektrické energie, výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů a prodej energií. V Rumunsku zůstává Skupina ČEZ aktivní v oblasti tradingu (prostřednictvím CEZ Trade Romania) a poskytování energetických služeb (prostřednictvím High-Tech Clima). Exkluzivním poradcem ČEZ byl při prodeji londýnský investiční tým banky Société Générale (spolu s českým týmem Komerční banky a rumunským týmem banky BRD – Groupe Société Générale).

O rumunská aktiva Skupiny ČEZ byl velký zájem. I přes komplikace způsobené pandemií COVID-19 udržel ČEZ a Société Générale vysokou úroveň konkurence v průběhu celé transakce. Nabídka MIRA byla nejatraktivnější ze všech předložených nabídek, což bylo potvrzeno nezávislým posouzením hodnoty prodávaných společností. Transakci musí schválit evropské generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (Directorate-General for Competition) a následně se jí bude zabývat rovněž Bezpečnostní rada rumunského státu (Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, CSAT).