25. 5. 2020

Svolání valné hromady společnosti na den 29. června 2020

Představenstvo ČEZ, a. s., rozhodlo o svolání valné hromady společnosti na den 29. června 2020. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, která bude uveřejněna v zákonné lhůtě.