2. 5. 2023

Změny v dozorčí radě ČEZ

Na svém zasedání dne 27. 4. 2023 dozorčí rada projednala prohlášení Bc. Milana Wagnera o odstoupení z funkce místopředsedy dozorčí rady ČEZ, a. s., a na jeho žádost schválila ukončení výkonu jeho funkce místopředsedy ke dni 15. 5. 2023. Pan Bc. Milan Wagner nadále zůstává řadovým členem dozorčí rady.
Na stejném zasedání dozorčí rada zvolila do funkce místopředsedy dozorčí rady ČEZ, a. s. Bc. Radka Muchu s účinnosti ode dne 16. 5. 2023.