27. 3. 2024

Zvolen nový místopředseda dozorčí rady ČEZ

Na svém zasedání dne 27. 3. 2024 dozorčí rada projednala prohlášení Bc. Radka Muchy o odstoupení z funkce místopředsedy dozorčí rady ČEZ, a. s., a na jeho žádost schválila ukončení výkonu jeho funkce místopředsedy ke dni 16. 4. 2024. Pan Bc. Radek Mucha nadále zůstává řadovým členem dozorčí rady.

Na stejném zasedání dozorčí rada zvolila do funkce místopředsedy dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Františka Novotného s účinnosti ode dne 17. 4. 2024.