26. 6. 2023

Zpráva o celkových příjmech členů orgánů za účetní období 2022

Zpráva o celkových příjmech členů orgánů ČEZ, a. s., za účetní období 2022 byla schválena valnou hromadou společnosti dne 26. 6. 2023.