13. 7. 2021

Zpráva o odměňování za účetní období 2020

Zpráva o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období 2020 byla schválena valnou hromadou společnosti dne 28. 6. 2021.