Korporátní záležitosti str. 2

Politika diverzity a inkluze

Skupina ČEZ vytváří takové podmínky, které umožní každému plně rozvíjet svůj potenciál. Respektujeme a oceňujeme rozdíly mezi lidmi s ohledem na věk, pohlaví, rasu, fyzické schopnosti, zdravotní způsobilost, sexuální orientaci, vzdělání, společenský status, etnickou příslušnost, náboženské vyznání, politickou příslušnost, odborové členství nebo jinou odlišnost. Odmítáme jakoukoliv diskriminaci. Tento náš postoj jsme stvrdili podpisem evropské Charty diverzity. Jsme přesvědčeni, že zajištění rovných příležitostí a podpora diverzity a inkluze je přirozený způsob inovativního a udržitelného podnikání. Tyto hodnoty se prolínají všemi oblastmi našeho podnikání a naší skupinovou strategií. Veškeré naše kroky a aktivity pravidelně monitorujeme, vyhodnocujeme a transparentně komunikujeme.

31. 1. 2022